2021 Pseudohyphae

Please click on full screen to watch the performance.

HYPHAE/PSEUDOHYPHAE 2021, Performer: Gaby Berglund Cárdenas, Camera: Bev Hayes
at En-tropy GIBCA Extended 2021, on the rooftop of Sockerbrucket, Gothenburg, Sweden

In Hyphae (film, 2020) Cárdenas performed a masked walking meditation in the forest. In 2021 Cárdenas work for En-tropy depicts the artist meditating in two distinct spaces. While the film Hyphae is streaming, a parallel scene takes place across the room: an unmasked live standing meditation lasting 20 minutes (Pseudophyphae, 2021). Both works were shown on the rooftop of a 1450’s sugar mill, known today as Sockerbruket in Gothenburg during GIBCA Extended 2021. A metaphor for dislocation, experienced when we are born in one place but live in another.

In this new collaboration, Artist Bev Hayes captured again Cárdenas, in her creative process and natural environment. 

I Hyphae (2020) utför Cárdenas en maskerad vandringsmeditation i skogen. 
Cárdenas verk för En-tropy skildrar konstnären som mediterar i två olika utrymmen. För denna utställning utspelar sig en parallell scen tvärs över rummet: en omaskerad levande stående meditation (Pseudophyphae, 2021). I samband med GIBCA Extended 2021 visas båda verken på taket av en sockerbruk från 1450 -talet, idag känt som Sockerbruket i Göteborg. En metafor för förskjutning, upplevt när vi föds på ett ställe men lever på ett annat.

Hayes fångade artisten i sin kreativa process och naturliga miljö.